UNSTARRED
 

QUESTIONS

  AND
  ANSWERS
   
   
   
   

 

 

  You are here: Business >13th KLA >13th Session>Unstarred questions Answers
  Answer  Provided    Answer  Not Yet Provided

THIRTEENTH   KLA - 13th SESSION 
 UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS 
(To read Questions  please enable  Unicode-Malayalam in your system)
(To read answers Please CLICK on the Title of the Questions)

                                                                          Questions  and Answers

പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങള്‍ക്കുള്ള എൻ.സി.എ ഒഴിവുകൾ
1.
എെക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ പുരസ്കാരം
2.


മത്സരങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് കായികതാരങ്ങള്‍ക്ക് അവധി
3.
പി.എസ്.സി. ഓണ്‍ലൈന്‍ പരീക്ഷാ സംവിധാനം
4.


ശമ്പള പരിഷ്ക്കരണ കമ്മീഷന്‍
5.
വികസന പ്രവത്തനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവുകളുടെ പകര്‍പ്പുകള്‍
6.
ഡേവിഡ് ലാലി എന്നയാള്‍ക്ക് ലഭിച്ച ശിക്ഷ
7.
അഴിമതി ആരോപണ വിധേയരായ മന്ത്രിമാർ
8.
ആശ്രിത നിയമനം
9.
അഴിമതി ആക്ഷേപങ്ങള്‍
10.


ക്ലിഫ് ഹൗസില്‍വെച്ചുള്ള ആര്‍. ബാലകൃഷ്ണപിളള-മുഖ്യമന്ത്രി കൂടിക്കാഴ്ച
11.
ആറന്മുള വിമാനത്താവളത്തിന് പാരിസ്ഥിതികാനുമതി
12.
ഐഡിയാസ് സംവിധാനം
13.
സോളാര്‍ ജുഡീഷ്യല്‍ കമ്മീഷന്‍ അന്വേഷണ പരിധി
14.
പുതുതായി സൃഷ്ടിച്ച തസ്കികകൾ
15.
പെന്‍ഷന്‍ പ്രായം
16.
പേഴ്സണല്‍ സ്റ്റാഫ് നിയമനത്തിനുള്ള നിയമവ്യവസ്ഥകള്‍
17.
പെന്‍ഷന്‍ പ്രായവര്‍ധന
18.
അഴിമതിയും ക്രമക്കേടും - പരിഹാര മാർഗ്ഗങ്ങൾ
19.
പേഴ്സണല്‍ സ്റ്റാഫില്‍ നിയമിക്കുന്ന വർക്ക് അര്‍ഹതപ്പെട്ട മിനിമം ശമ്പളം .
20.
പശ്ചിമഘട്ട സംരക്ഷണ റിപ്പോര്‍ട്ട്
21.
22.
സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥലങ്ങളിലും ഓഫീസ് മേല്‍ക്കൂരകളിലും മൊബെെല്‍ ടവറുകള്‍
23.
വകുപ്പുകളിലെ അഴിമതി ആരോപണങ്ങള്‍
24.
മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ടു നിയന്ത്രിക്കുന്ന വകുപ്പുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബഡ്ജറ്റ്
25.
ഭരണപരിഷ്ക്കാര കമ്മീഷന്‍
26.
മന്ത്രിമാരുടെ ഔദ്യോഗിക വസതികളിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികള്‍ക്കായി ചെലവഴിച്ച തുക
27.
മന്ത്രിമാരുടെ പേഴ്സണല്‍ സ്റ്റാഫ്
28.
മന്ത്രിമാരുടെ വിദേശയാത്ര
29.
മന്ത്രിമാരുടെ വിദേശയാത്ര
30.
മന്ത്രിമാർക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ച തുക
31.
ചന്ദ്രബോസിന്റെ ആശ്രിതര്‍ക്ക് നിയമനം
32.
നയപ്രഖ്യാപനങ്ങള്‍
33.
കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഫയലുകളെ സംബന്ധിച്ച സ്ഥിതി വിവരകണക്കുകള്‍
34.
ഐ.എ.എസ്/ഐ.പി.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍
35.
സിവില്‍ സര്‍വ്വീസ് കേഡറില്‍ നിന്നും ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ പോയവർ
36.

കോടതിഭാഷ മലയാളത്തിലാക്കുന്നതിന് സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ
37.
ചാലക്കുടി കോര്‍ട്ട് കോംപ്ലക്സ്
38.
ക്രിമിനല്‍ കേസുകളിലെ ശിക്ഷകളില്‍ ഇളവ്
39.


കോടതികളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം
40.
എന്‍ക്വയറി കമ്മീഷനുകള്‍
41.
42.
കല്‍പ്പറ്റയില്‍ ജുഡീഷ്യല്‍ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി
43.
മന്ത്രിസഭാംഗങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള വിജിലന്‍സ് കേസുകൾ
44.
മിഷൻ 676 - പദ്ധതികൾ
45.


ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ജില്ലകളില്‍ എല്‍.ഡി.സി. റാങ്ക് ലിസ്റ്റില്‍ നിന്നും നിയമനങ്ങള്‍
46.
ഔദ്യോഗിക ഭാഷ
47.


ഒഴിവുകള്‍ പി.എസ്.സി.ക്കു റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടി
48.
അംഗപരിമിതരായ ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികളുടെ വൈകല്യം തെളിയിക്കുന്നത്തിനുള്ള നിബന്ദന
49.
ഐ. സി. ഡി. എസ്. സൂപ്പര്‍വൈസര്‍ തസ്തികയിലേക്കുള്ള ഇന്റര്‍വ്യൂ
50.
പി.എസ്.സി. യുടെ ഓണ്‍ലെെന്‍ പരീക്ഷാ സംവിധാനം
51.
പി.എസ്.സി. നിയമനം
52.
കരാർ നിയമനവും സ്ഥിരപ്പെടുത്തലും
53.
കേരള സിവില്‍ സര്‍വ്വീസ്
54.
കേരള അഡ്മിനികേരള സിവില്‍ സര്‍വ്വീസ്സ്ട്രേറ്റീവ് സര്‍വ്വീസ്
55.
കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സര്‍വ്വീസ്
56.
എല്‍.ഡി. ടൈപ്പിസ്റ്റ് തസ്തിക
57.
സംവരണ തസ്കികയിലെ നിയമനം
58.
ഹയര്‍ സെക്കന്ററി വിഭാഗത്തിലെ ഹിന്ദി എച്ച്. എസ്. എസ്. റ്റി. റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്
59.

ഹയര്‍ സെക്കന്ററി, വോക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്ററി കോമേഴ്സ് (സീനിയര്‍, ജൂനിയര്‍) അദ്ധ്യാപക നിയമനം
60.
ആലപ്പുഴ ജില്ലയില്‍ കെ.എസ്.ഇ.ബി മസ്ദൂര്‍ നിയമനം
61.
സിവില്‍ സര്‍വ്വീസ് അഴിമതി
62.
പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ എല്‍.ഡി.ക്ലാര്‍ക്ക് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്
63.
കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ലോവര്‍ ഡിവിഷന്‍ ക്ലാര്‍ക്ക് നിയമനം
64.
ഗവണ്‍മെന്റ് സെക്രട്ടേറിയറ്റില്‍ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഫയലുകള്‍
65.
ശമ്പളകമ്മീഷൻ
66.
തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ എല്‍.ഡി. ക്ലാര്‍ക്ക് നിയമനം
67.
സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മാന്വല്‍ പരിഷ്ക്കരണം
68.
69.
70.
മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ LD ക്ലര്‍ക്ക് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്
71.
PSC യുടെ ഒറ്റത്തവണ രജിസ്ട്രേഷന്‍
72.
രവിദാസന്റെ കുടുംബത്തിന് ധനസഹായം.
73.
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധി
74.
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധി - കമലമ്മയുടെ അപേക്ഷ
75.
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയില്‍ നിന്നും സഹായം ലഭിക്കുന്നതിന് ശ്രീമതി സുജാത സമര്‍പ്പിച്ച അപേക്ഷ
76.
ദുരിതാശ്വാസനിധിയില്‍നിന്നും ചികിത്സാ സഹായം
77.
ശ്രീ. ആര്‍. ബാലകൃഷ്ണപിളളയുടെ ക്ലിഫ് ഹൗസ് സന്ദര്‍ശനം
78.
കേന്ദ്ര ബഡ്ജറ്റില്‍ പരിഗണിക്കുന്നതിനുള്ള ആവശ്യങ്ങള്‍
79.
ബഡ്ജറ്റ് നികുതി നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കാന്‍ കോഴ
80.
പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ ചെലവുകളും ഔദ്യോഗിക നിയമനങ്ങളും
81.


കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ അനുവര്‍ത്തിക്കുന്ന ജനവിരുദ്ധ നിലപാടുകള്‍
82.

 


                                                                                                                     

 

Website maintained by Information System Section, Kerala Legislative Assembly, Thiruvananthapuram.