UNSTARRED
 

QUESTIONS

  AND
  ANSWERS
   
   
   
   

 

 

  You are here: Business >13th KLA >14th Session>Unstarred questions Answers
  Answer  Provided    Answer  Not Yet Provided

THIRTEENTH   KLA - 14th SESSION 
 UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS 
(To read Questions  please enable  Unicode-Malayalam in your system)
(To read answers Please CLICK on the Title of the Questions)

                                                                          Questions  and Answers

രണ്ടാം ഘട്ട ജനസമ്പര്‍ക്ക പരിപാടികള്‍
2815.
ഇന്‍ സര്‍വ്വീസ് ട്രെയിനിംഗ്
2816.


2817.
ഇ- ഫയലിങ്ങ് സമ്പ്രദായം
2818.
എ.പി.എല്‍ കാര്‍ഡ് ബി.പി.എല്‍ ആക്കി മാറ്റി നല്‍കുന്നത്
2819.
യു.എ.ഇ സാമ്പത്തിക വകുപ്പിന്റെ അഞ്ചാമത് വാര്‍ഷിക സംഗമം
2820.
പി.എസ്.സി നിയമനം
2821.
എം.എല്‍.എ. മാര്‍ക്ക് എെഡിയാസ് പാസ് വേഡ് നല്കാന്‍ നടപടി
2822.
ഭരണ ഭാഷ മലയാളത്തിലാക്കിയതിന്റെ അവലോകനം
2823.
കരുണ സ്പെഷ്യല്‍ സ്ക്കൂളിലെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് വാഹനം
2824.
കൃഷി അസിസ്റ്റന്റുമാരുടെ പി. എസ്. സി. റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്
2825.
വിവിധ സർക്കാർ കാലയളവുകളിലെ മന്ത്രിമാരുടെ ഡൽഹി യാത്ര ചെലവും ലഭിച്ച ഉറപ്പുകളും
2826.
ദേശീയ പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതിയും നിയമനവും
2827.
ശമ്പള പരിഷ്കരണം ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള പണിമുടക്ക് നോട്ടീസ്
2828.
കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ജനസമ്പര്‍ക്ക പരിപാടി
2829.
ശ്രീമതി ജി. ശെെലജാദേവിയുടെ ജോലി സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതിന് നടപടി
2830.
ആദിവാസി ഭൂമിയില്‍ കരിങ്കല്‍ ക്വാറി
2831.
2832.
ആലപ്പുഴ ജില്ലയില്‍ ബി.പി.എല്‍. - ലേക്ക് മാറ്റിയ റേഷന്‍ കാര്‍ഡുകള്‍
2833.
ഇടുക്കി ജില്ലയില്‍ ജനസമ്പര്‍ക്ക പരിപാടി
2834.
എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ജനസമ്പര്‍ക്ക പരിപാടി
2835.
2836.
അരിവാള്‍ രോഗികള്‍ക്ക് പെന്‍ഷന്‍ നല്‍കുന്നതിന് നടപടി
2837.
സേവനാവകാശ നിയമം
2838.
2839.
മോട്ടോര്‍ ആക്സിഡന്റ് ക്ലെയിം ട്രിബ്യൂണല്‍
2840.
2841.
ഡിജിറ്റല്‍ ഡോക്യുമെന്‍റ് ഫയലിംഗ് സിസ്റ്റം
2842.


സര്‍ക്കാര്‍ ഡയറി
2843.
സര്‍ക്കാര്‍ ധനസഹായ വിതരണത്തില്‍ നിന്ന് ജനപ്രതിനിധികളെ വിലക്കിയുള്ള ഉത്തരവ്
2844.
സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫീസുകള്‍ ലഹരിമുക്തമാക്കാന്‍ നടപടി
2845.
സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെയും അധ്യാപകടെയും അനിശ്ചിതകാല പണിമുടക്ക്
2846.
സ്പോര്‍ട്സ് ക്വാട്ട നിയമനം
2847.
ജനസമ്പര്‍ക്ക പരിപാടികള്‍
2848.
മുഖ്യമന്ത്രി ഉപയോഗിക്കുന്ന മൊബെെല്‍ ഫോണുകള്‍
2849.
2850.
സര്‍വ്വീസില്‍ നിന്ന് വിരമിച്ചവര്‍
2851.
അദാനിയുമായുളള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കൂടിക്കാഴ്ച
2852.
വെട്ടിക്കുറച്ച തസ്തികകള്‍
2853.
ഹെലിക്കോപ്റ്റര്‍ യാത്രചെലവ്
2854.
2855.

2856.


ടൈപ്പിസ്റ്റുമാരുടെ ശമ്പള സ്കെയില്‍ ഏകീകരണം
2857.
2858.
ഹെഡ്ക്വാര്‍ട്ടേഴ്സ് നിയമനം
2859.
T 2860.
T 2861.
T 2862.
T 2863.
2864.
കടലോര പ്രദേശത്തെ തീക്കാറ്റ്
2865.
ഇടുക്കി‌ - തേനി അതിര്‍ത്തിയില്‍ കണിക പരീക്ഷണശാല
2866.
ഫെലോഷിപ്പ് തുക
2867.
തീരപരിപാലന നിയമം
2868.
തീരപ്രദേശങ്ങളില്‍ ഉണ്ടായ തീക്കാറ്റ്
2869.
2870.
പി.എസ്.സി നിയമന ശിപാര്‍ശ നല്‍കിയിട്ടും നിയമനം ലഭിച്ചില്ലെന്ന പരാതി
2871.
പി.എസ്.സി ഓണ്‍ലൈന്‍ പരീക്ഷ
2872.
പി.എസ്.സി പരീക്ഷയില്‍ യോഗ്യത നേടിയ ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികളുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍
2873.
പി.എസ്.സി. റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുവാന്‍ ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുള്ള കര്‍മ്മ പദ്ധതികൾ .
2874.


ദിവസ വേതനാടിസ്ഥാനത്തിലുളള അനധികൃത നിയമനം
2875.
എല്‍.ഡി.ക്ലാര്‍ക്ക് ഒഴിവുകള്‍ പി.എസ്.സി ക്ക് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നതിന് നടപടി
2876.
2877.
T 2878.
വയനാട് എല്‍.ഡി.ടൈപ്പിസ്റ്റ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റില്‍ നിന്നുള്ള നിയമനം
2879.
ബോ‍ട്ട് ലാസ്കര്‍ തസ്തികയിലേക്കുളള പി.എസ്.സി നിയമനം
2880.
കാസറഗോഡ് സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് എച്ച്.ആര്‍.എ
2881.
സിവില്‍‌ സര്‍വ്വീസ് ബോര്‍ഡ്
2882.


2883.
നിയമനങ്ങള്‍ പി.എസ്.സി. വഴി
2884.
സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് മത സംഘടനകളിലും മറ്റുമുളള അംഗത്വം
2885.
ക്ലറിക്കല്‍ അസിസ്റ്റന്റുമാരുടെ പ്രമോഷന്‍
2886.
ഡെപ്യൂട്ടേഷന്‍ വ്യവസ്ഥകളുടെ നവീകരണം
2887.
കാലാവധികഴിയുന്ന പി.എസ്.സി. ലിസ്റ്റുകള്‍
2888.
സെക്രട്ടറിയേറ്റ് -പി.എസ്സ്.സി എന്നിവടങ്ങളിലെ താഴ്ന്ന വിഭാഗം ജീവനക്കാരുടെ പ്രൊമോഷനും മറ്റാനുകൂല്യങ്ങളും
2889.


സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്
2890.
കമ്പ്യൂട്ടര്‍ അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് II തസ്തികയിലെ നിയമന ശുപാര്‍ശ
2891.
പള്ളിപ്പുറം കോട്ടയോടനുബന്ധിച്ച് മിലിട്ടറി മ്യൂസിയം
T 2892.
സ്വാതന്ത്ര്യ സമരസേനാനികളുടെ ഡി.എ. പരിഷ്കരണം
2893.
2894.
2895.
ഈ സര്‍ക്കാരിന്റെ കാലയളവില്‍ അനുവദിച്ച ചികില്‍സാ സഹായം
2896.
2897.
2898.
ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലെ ചികിത്സാ ധനസഹായത്തിനുള്ള കാലതാമസം
2899.
2900.
2901.
ജനസമ്പര്‍ക്ക പരിപാടി -ഓങ്ങല്ലൂര്‍ അബ്ദുള്‍ഖാദറിന്റെ മരണം
2902.
2903.
2904.
2905.
2906.
പറമ്പിക്കുളം - ആളിയാര്‍ പദ്ധതി
T 2907.
T 2908.
വന്‍കിട പദ്ധതികള്‍ നിരീക്ഷിക്കാന്‍ ആക്ഷന്‍ ഓണ്‍ലെെന്‍ സംവിധാനം
2909.


മുന്നോക്ക വികസന കോര്‍പ്പറേഷന്‍
2910.
മംഗളാദേവി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥത
2911.
മുന്നോക്കക്ഷേമ കോര്‍പ്പറേഷന്റെ ക്ഷേമ പദ്ധതികള്‍
T 2912.

                                                                                                                     

 

Website maintained by Information System Section, Kerala Legislative Assembly, Thiruvananthapuram.