UNSTARRED
 

QUESTIONS

  AND
  ANSWERS
   
   
   
   

 

 

  You are here: Business >13th KLA >14th Session>Unstarred questions Answers
  Answer  Provided    Answer  Not Yet Provided

THIRTEENTH   KLA - 14th SESSION 
 UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS 
(To read Questions  please enable  Unicode-Malayalam in your system)
(To read answers Please CLICK on the Title of the Questions)

                                                                          Questions  and Answers

കാലവര്‍ഷക്കെടുതിമൂലമുള്ള നാശനഷ്ടങ്ങള്‍
3855.
3856.


നദീ ഗവേഷണം
3857.


സീറോ ലാന്‍ഡ് ലെസ്സ് സ്കീം
3858.
കേരള നെല്‍വയല്‍ തണ്ണീര്‍ത്തട സംരക്ഷണ നിയമം - കൊയിലാണ്ടി മണ്ഡലത്തിലെ അപേക്ഷകര്‍
3859.
വടകര താലൂക്കിലെ വില്ലേജുകളിലെ ജീവനക്കാരുടെ ഒഴിവുകള്‍
3860.
ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കല്‍ നടപടിക്രമങ്ങള്‍
3861.
സമഗ്ര ദുരിത നിവാരണ ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് പദ്ധതി
3862.

ഫ്ളഡ് റിലീഫ് -ലെ റോഡ് നിര്‍മ്മാണത്തിനുളള മാനദണ്ഡങ്ങള്‍
3863.
പട്ടയ വിതരണത്തിന് പദ്ധതി
3864.


വെളിയം എെ.എച്ച്.ഡി .പി. കോളനിക്കാര്‍ക്ക്പട്ടയവും കൈവശരേഖയും
3865.
നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ജീവനക്കാര്‍
3866.
റിവര്‍ മാനേജ് മെന്റ് ഫണ്ടില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച പ്രവൃത്തികള്‍
3867.
റവന്യൂ ബേസിക് ടാക്സ് രജിസ്റ്ററില്‍ ഭൂമിയുടെ ഇനം മാറ്റല്‍
3868.
റവന്യൂ വകുപ്പിലെ പ്രമോഷനുകള്‍
3869.
വൈക്കം താലൂക്കിലെ ഭൂരഹിതര്‍ക്ക് ഭൂമി വിതരണം
3870.
റവന്യൂ വകുപ്പില്‍ നിന്നും വിരമിച്ചവരുടെയും പുതുതായി നിയമിക്കപ്പെട്ടവരുടെയും കണക്ക്
3871.
റിവര്‍ മാനേജ്മെന്റ് ഫണ്ട്
3872.
റിവര്‍ മാനേജ്മെന്റ് ഫണ്ട്
3873.
റിവര്‍ മാനേജ്മെന്റ് ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുളള നിര്‍മ്മാണം
3874.
ലാന്റ് യൂട്ടിലൈസേഷന്‍ ഓര്‍ഡര്‍
3875.
മഴക്കാല അപകട സാധ്യതകള്‍ കുറയ്ക്കുന്നതിന് മുന്‍കരുതലുകള്‍
3876.
ശ്രീമതി അന്ന ഡാനിയേലിന്റെ അപേക്ഷയിന്മേൽ ഉള്ള നടപടി സംബന്ധിച്ച്
3877.
സംയുക്ത പരിശോധന പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ വില്ലേജുകളിലെ കര്‍ഷകര്‍ക്ക് കൈവശാവകാശ രേഖ നല്‍കുന്നതിന് നടപടി
3878.
ആദിവാസി ഭൂമിയിലെ അനധികൃത ക്വാറി
3879.
പരവൂര്‍ വില്ലേജ് ഒാഫീസില്‍ പി.റ്റി.എസ്.തസ്തിക സൃഷ്ടിക്കല്‍
3880.
ആറന്മുള വിമാനത്താവളത്തിനായി മണ്ണിട്ട് നികത്തിയ ഭൂമി
3881.


സ്വകാര്യ ഭൂമിയിലെ ഖനനം
3882.
ഇലക്ഷന്‍ സംബന്ധിച്ച താലൂക്ക് ആഫീസിലെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍
3883.
ചടയമംഗലം മണ്ഡലത്തിലെ പട്ടയ വിതരണം
3884.
ദേവികുളം നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ പട്ടയ വിതരണം.
3885.
ഭൂനികുതി അടയ്ക്കുന്നതിനുളള തടസ്സം
3886.
ചാലിയാര്‍ പുഴയിലെ മണല്‍ വാരല്‍
3887.
നദികളില്‍ നിന്നുള്ള മണലെടുപ്പ്
3888.
വൈപ്പിന്‍ മണ്ഡലത്തിലെ ഭൂരഹിതര്‍ക്ക് ഭൂമി
T 3889.
എടവിലങ്ങ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കല്‍
3890.
3891.
കൊണ്ടോട്ടി താലൂക്ക് ഓഫീസിന്റെ നിര്‍മ്മാണം
3892.
സൗജന്യമായി
കാസ്ര‍ഗോഡ് ജില്ലയിലെ വില്ലേജുകള്‍
3893.
പട്ടികജാതി-പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് ഭൂമി പതിച്ചുനല്‍കാന്‍ നടപടി
3894.
റാന്നിയില്‍ പട്ടയ വിതരണം
3895.
പാട്ടത്തിന് നല്‍കിയ സര്‍ക്കാര്‍ ഭൂമിയും പാട്ടക്കുടിശ്ശികയും
3896.
കിള്ളിയാര്‍ തീരത്തെ കൈയ്യേറ്റങ്ങള്‍
3897.
ദുരിതാശ്വാസ നിധിയില്‍ നിന്നും അനുവദിച്ച ധനസഹായം
3898.
3899.
കാസര്‍ഗോഡ് ജില്ലയില്‍ ഗ്രൂപ്പ് വില്ലേജുകളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം
3900.
പയ്യന്നൂരിലെ മിനി സിവില്‍സ്റ്റേഷനില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫീസുകള്‍ക്ക് മുറി അനുവദിക്കുന്നതിനുളള നടപടി
3901.
തോട്ടങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥ അവകാശം
3902.
ചിറയിന്‍കീഴ് താലൂക്കിലെ വില്ലേജ് ജീവനക്കാരുടെ ടി.എ.
3903.
മേപ്പയ്യൂര്‍ വില്ലേജില്‍ ഭൂനികുതി സ്വീകരിക്കാത്തതിന്മേല്‍ നടപടി
3904.
വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരിതാശ്വാസ പദ്ധതി പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരണ കാലാവധി സംബന്ധിച്ച പുതിയ ഉത്തരവ്
3905.

3906.
Deleted


ആദിവാസികളുടെ അന്യാധീനപ്പെട്ട ഭൂമി
3907.
പമ്പാവാലിയിലെ കൈവശ ക‍ൃഷിക്കാര്‍ക്ക് ലഭിച്ച പട്ടയം
3908.
കടുത്തുരുത്തി എക്സൈസ് ഓഫീസ് നിര്‍മ്മാണത്തിനുളള ഭൂമി കൈമാറ്റം
3909.
ഉടുമ്പന്‍ചോല താലൂക്കിലെ മിനി സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍
3910.
പനച്ചമൂട്ടില്‍ കടവ് പാലത്തിന്‍െറ അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണം
3911.
ക്വാര്‍ട്ടേഴ്സ് നിര്‍മ്മാണം
3912.
നെയ്യാറ്റിന്‍കര മണ്ഡലത്തിലെ റിവര്‍മാനേജ് മെന്റ് ഫണ്ട് പ്രവൃത്തികള്‍
3913.
പുനരധിവാസപദ്ധതി.
T 3914.
ഉരുള്‍പൊട്ടലില്‍ ഭൂമി നഷ്ടപ്പെട്ടവര്‍ക്ക് പകരം ഭൂമി
3915.
ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്‍മാന്‍ ഗ്രേഡ്II തസ്തികയിലെ ഒഴിവുകള്‍
3916.
കാരായ്മ കുടിയാന്‍മാരുടെ അവകാശ സംരക്ഷണത്തിനായി നിയമനിര്‍മ്മാണം
3917.
പയ്യന്നൂര്‍ താലൂക്ക് രൂപീകരണം
3918.
ഭൂരഹിതര്‍ക്ക് ഭൂമി
3919.
ഭൂരഹിതരില്ലാത്ത കേരളം പദ്ധതി
3920.
റീ സര്‍വ്വേ സംബന്ധിച്ച് ഉണ്ടാകുന്ന ഭൂമി സംബന്ധമായ പരാതികള്‍
3921.
കയര്‍ മേഖലയെ ശക്തിപ്പെടുത്താന്‍ ആവിഷ്ക്കരിച്ച കര്‍മ്മ പദ്ധതികള്‍
3922.


കയര്‍ മേഖലയെ നവീകരിക്കുന്നതിനുളള പദ്ധതി
3923.


കയര്‍ കമ്മീഷന്‍ ശുപാര്‍ശകള്‍
3924.


തൊണ്ട് സംഭരണവും ചകിരി ഉല്‍പ്പാദനവും .
3925.


തൊണ്ട് ശേഖരണത്തില്‍ കുടുംബശ്രീയുടെ പങ്കാളിത്തം
3926.
വിദേശയാത്രകള്‍
3927.

 


                                                                                                                     

 

Website maintained by Information System Section, Kerala Legislative Assembly, Thiruvananthapuram.