UNSTARRED
 

QUESTIONS

  AND
  ANSWERS
   
   
   
   

 

 

  You are here: Business >13th KLA >14th Session>Unstarred questions Answers
  Answer  Provided    Answer  Not Yet Provided

THIRTEENTH   KLA - 14th SESSION 
 UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS 
(To read Questions  please enable  Unicode-Malayalam in your system)
(To read answers Please CLICK on the Title of the Questions)

                                                                          Questions  and Answers

പരേതയായ എ.എസ്. തങ്കമണിയുടെ അനന്തരാവകാശികള്‍ക്ക് ലഭിക്കേണ്ട സര്‍വ്വീസ് ആനുകൂല്യങ്ങള്‍
4244.
4245.
കാസര്‍കോട് ജില്ലയില്‍ തെരുവുനായ ശല്യം
4246.
ഇ.എം.എസ്. ഭവന പദ്ധതി
4247.
4248.
4249.
4250.
4251.


തെരുവു നായ്ക്കളുടെ ശല്യം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനു നടപടി
4252.
ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നത്തിന് നടപടി
4253.


4254.
4255.
കിലയുടെ റീജിയണല്‍ സെന്റര്‍
4256.
4257.
കുറ്റൂര്‍ ശ്രീ. വി.ജി. ശ്രീകുമാറിന്റെ അപേക്ഷയി൯മേല്‍ സ്വീകരിച്ച നടപടി
4258.
4259.
4260.
ബദിയടുക്ക പഞ്ചായത്തില്‍ പാര്‍ട്ട് ടൈം പൗണ്ട് കീപ്പര്‍ തസ്തിക നിയമനം
4261.
ഹെല്‍ത്ത് ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ നിയമനം
4262.
4263.


4264.


പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പ് ഡയറക്ടറേറ്റില്‍ ഒഴിവുളള തസ്തികകള്‍
4265.
പഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാരുടെ ഒഴിവുകള്‍ നികത്താന്‍ നടപടികള്‍
4266.
കാസര്‍ഗോഡ് മംഗല്‍പാടിയില്‍ കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ പെര്‍മിറ്റുകള്‍ അനുവദിച്ചതിലെ ക്രമക്കേട്
4267.
പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിമാരുടെ നിയമനം
4268.
ദേവികുളത്തെ ഭവന നിര്‍മ്മാണപദ്ധതി
4269.
കൊയിലാണ്ടി നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ വികസന പദ്ധതികള്‍
4270.
4271.
പാറഖനനത്തിന് ലൈസന്‍സ്
4272.
4273.
കുടുംബശ്രീയുടെ കണക്കുകള്‍ സൂക്ഷിക്കുന്ന അക്കൗണ്ടന്റുമാരുടെ സേവനം
4274.
വെളളിയാംപറമ്പ് ഇന്‍ഡസ്ട്രിയല്‍ എസ്റ്റേറ്റിലെ വര്‍ക്ക് ഷെഡ് നിര്‍മ്മാണം .
4275.
4276.
മുനിസിപ്പാലിറ്റി/കോര്‍പ്പറേഷന്‍ എന്നിവയോട് കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കപ്പെട്ട പഞ്ചായത്തു ജീവനക്കാരുടെ സ്ഥലം മാറ്റം
T 4277.
4278.
വിദ്യാലയങ്ങള്‍ക്കും ഹോസ്റ്റലുകള്‍ക്കും സമീപം ലഹരിവസ്തുക്കൾ തടയാൻ നടപടി
4279.


എല്‍.എസ്.ജി.ഡി. സ്പെഷ്യല്‍ റൂള്‍സ് 2009ലെ അമന്റ്മെന്റ് പ്രകാരം അസിസ്റ്റന്റ് എന്‍ജിനീയര്‍മാരുടെ പ്രമോഷന്‍
4280.
4281.
ബാല പീഡന കേസ്സുകള്‍.
T 4282.
മാതൃകാ അങ്കണവാടികള്‍
4283.
അഗതികളും, അശരണരും ആയ കുട്ടികളുടെ പുനരധിവാസത്തിനായി നടപടികള്‍ (കുട്ടികളോടുള്ള നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം പദ്ധതി )
4284.
കുട്ടികളെ നേര്‍വഴിക്കുനയിക്കുന്ന പദ്ധതി
4285.


അംഗന്‍വാടികള്‍
4286.
ഐ. സി. ഡി. എസ്. സൂപ്പര്‍വൈസര്‍മാരുടെ നിയമനം
4287.
ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പര്‍വൈസര്‍മാരുടെ ഒഴിവുകള്‍
4288.
ഐ.സി.ഡി.എസ്. ഡയറക്ടര്‍
4289.
ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പര്‍വൈസര്‍മാരുടെ തസ്തികകള്‍
T 4290.
പഠന പ്രോത്സാഹന പദ്ധതികള്‍
4291.
ആന്റി ഹ്യൂമന്‍ ട്രാഫിക്കിംഗ്
4292.


വൃദ്ധ സദനങ്ങൾ
4293.
4294.


ഔവര്‍ റെസ്പോണ്‍സിബിലിറ്റി ടു ചില്‍ഡ്രന്‍ പദ്ധതി
4295.


ഇന്ദിര ആവാസ് യോജന
4296.
T 4297.
മാതൃകാ അംഗനവാടി
4298.
നിയമനം നല്‍കുന്നതിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍
4299.
സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷന്‍ സുവോ മോട്ടോ അന്വേഷിച്ച പരാതികള്‍
4300.
ശ്രീമതി. ജോളി കെ. ജോര്‍ജിന് അര്‍ഹതപ്പെട്ട ഗ്രേഡ് ആനുകൂല്യം
4301.
കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയില്‍ പുതുതായി അനുവദിച്ച അംഗന്‍വാടികള്‍
4302.
സ്വകാര്യ ഹോസ്റ്റലുകളിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം
4303.
ജെന്‍ഡര്‍ പോളിസി
4304.


ശിശുവികസന പദ്ധതി ഓഫീസര്‍ തസ്തികയിലേക്കുളള നിയമനം
4305.
അങ്കണവാടി വര്‍ക്കര്‍ ക്ഷേമനിധി
4306.
ഓര്‍ഫനേജ് കണ്‍ട്രോള്‍ ബോര്‍ഡ്
4307.
ജെന്‍ഡര്‍ പാര്‍ക്കുകള്‍
4308.
അംഗപരിമിത വിഭാഗത്തിലുളളവരുടെ പ്രമോഷന്‍
4309.
T 4310.


4311.
അംഗന്‍വാടി ജീവനക്കാര്‍ക്കായി ക്ഷേമനിധി
4312.


പട്ടികജാതി-ഗോത്ര വര്‍ഗ്ഗ കമ്മീഷനിലെ അംഗത്തിനെതിരെ വനിതാ കമ്മീഷനില്‍ ലഭിച്ച പരാതി
T 4313.
4314.
ആലത്തൂരില്‍ മാതൃകാ അങ്കണവാടി നിർമ്മാണം
4315.
4316.
ശിശുസംരക്ഷണ പദ്ധതികള്‍
4317.


4318.
കല്ല്യാശ്ശേരി നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ അങ്കണവാടികള്‍
4319.
കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണ്‍ പദ്ധതി
T 4320.
4321.
കക്കട്ടുപറമ്പ്, പട്ടാരി, വെളളിയോട് അംഗന്‍വാടികളുടെ കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണം
4322.
4323.
അനാഥാലയങ്ങള്‍ക്ക് ഗ്രാന്റ്
4324.
4325.
വിഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്ക് വിവേചനമില്ലാതെ സര്‍വ്വീസ് പെന്‍ഷന്‍.
4326.
കില- അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസര്‍ തസ്തിക
4327.

 


                                                                                                                     

 

Website maintained by Information System Section, Kerala Legislative Assembly, Thiruvananthapuram.