UNSTARRED
 

QUESTIONS

  AND
  ANSWERS
   
   
   
   

 

 

  You are here: Business >14th KLA >7th Session>Unstarred questions Answers
  Answer  Provided    Answer  Not Yet Provided

FOURTEENTH   KLA - 7th SESSION 
 UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS 
(To read Questions  please enable  Unicode-Malayalam in your system)
(To read answers Please CLICK on the Title of the Questions)

                                                                          Questions  and Answers

കൊല്ലം തുറമുഖ വികസനം
1551.
വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ നിര്‍മ്മാണം
1552.
വിഴിഞ്ഞം അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖ പദ്ധതി
1553.

വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സി &എ.ജി റിപ്പോര്‍ട്ട്
1554.
ജില്ലാ പൈതൃക മ്യൂസിയം
1555.
മൂന്നാറില്‍ മ്യൂസിയം
1556.

കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാര്‍ സ്മാരക മ്യൂസിയം
1557.

ചരിത്ര സ്മാരകമാക്കി നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള നടപടി
1558.
കായംകുളം കൃഷ്ണപുരം കൊട്ടാരത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം
1559.
പുരാവസ്തു വകുപ്പില്‍ ഡിജിറ്റൈസേഷന്‍ പദ്ധതി
1560.


പുരാവസ്തു വകുപ്പിന്റെ ടൂറിസം പദ്ധതികള്‍
1561.
പുരാവസ്തു വകുപ്പിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍
1562.


കുണ്ടമണ്‍കടവ് പാലം സംരക്ഷണം
1563.
മ്യൂസിയങ്ങളുടെ സംരക്ഷണവും പുനരുദ്ധാരണവും
1564.


 


                                                                                                                     

 

Website maintained by Information System Section, Kerala Legislative Assembly, Thiruvananthapuram.